Κατηγορία: Έργα μεγάλης κλίμακας

Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών

Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών  Κέρκυρας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού Καταβούτα Δημήτρη για λογαριασμό της Άπαξ Κατασκευαστικής www.apaxconstructions.com. Έργα Μερικά από αυτά τα έργα ήταν κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, έργα αποστράγγισης σε περιοχή φύλαξης σκαφών, περιφράξεις, περιφράξεις υποσταθμού μέσης τάσης,  εγκατάσταση […]