Η μεγάλη τεχνογνωσία της Μεταλλοδομικής Κέρκυρας, την καθιστά ικανή να αναλάβει πολλές άλλες κατασκευές, πέρα από αυτές που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα μας. Ενδεικτικά, μπορεί να αναλάβει ηλεκτροσυγκολλήσεις που απαιτούν λεπτομέρεια και ποιότητα. Επίσης επισκευή μεταλλικών τμημάτων που έχουν υποστεί φθορές. Υδραυλικά. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κ.α. Ακόμα μεγάλο μέρος του φάσματος των εργασιών δημοσίων έργων οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, διαχείρισης ομβρίων υδάτων, κ.α.

Κατασκευή λεβητών βιομάζας Κατασκευή λεβητών βιομάζας
Κατασκευή και επισκευή λεβητών βιομάζας Κατασκευή λεβήτων βιομάζας, (καύση πέλλετ, ξύλων, πυρηνόξυλου, κ.α.), με την…
Καταστροφέας – στελεχοκόπτης Καταστροφέας – στελεχοκόπτης
Καταστροφέας – στελεχοκόπτης Καταστροφέας – στελεχοκόπτης. Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας έχει την δυνατότητα κατασκευής καταστροφέων –…
Κατασκευή πέργκολας – γκαζέμπο Κατασκευή πέργκολας – γκαζέμπο
Κατασκευή πέργκολας στον δήμο Ελληνικού Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε την κατασκευή πέργκολας στον δήμο Ελληνικού.…
Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο
Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο, με μεγάλο εσωτερικό ύψος, κατάλληλο για αποθηκευτική ή αγροτική…
Συναρμολόγηση μεταλλικού θερμοκηπίου Συναρμολόγηση μεταλλικού θερμοκηπίου
Συναρμολόγηση μεταλλικού θερμοκηπίου Στο συγκεκριμένο έργο κληθήκαμε να συναρμολογήσουμε προκατασκευασμένο μεταλλικό σκελετό θερμοκηπίου για την εταιρεία Αφοί Αλεξίου…
Κατασκευή εξέδρας – deck PIZZA FLOGAS Κατασκευή εξέδρας – deck PIZZA FLOGAS
Κατασκευή εξέδρας – deck Κατασκευή εξέδρας – deck. Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας  σχεδίασε, κατασκεύασε και τοποθέτησε…