Η Μεταλλοδομική Κέρκυρα με εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας, έχει την δυνατότητα να αναλάβει μια πληθώρα εργασιών. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε εργασίες όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, σιδηρουργικές, χωματουργικές και άλλες. Επιπλέον, μπορούμε να καλύψουμε την υποστήριξη σε όλες τις απρόβλεπτες και δευτερεύουσες εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτό μπορεί να περιλάβει, αρμοκοπές, βλάβες, καθαρισμούς, σήμανση, κ.α. Μερικές από τις εταιρείες που έχουμε συνεργαστεί είναι η ΑΠΑΞ, Ολύμπιος Α.Τ.Ε., Μαρίνα Γουβιών και με διάφορους πολιτικούς μηχανικούς Ε.Δ.Ε.

Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών
Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών  Κέρκυρας.…