Αγωγός ομβρίων. Έργο κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων, για τις ανάγκες της διαχείρισης των νερών και του ιζήματος που  προκύπτουν μετά από πυκνή βροχόπτωση. Ο αγωγός διαθέτει ικανή διατομή έτσι ώστε να απορροφά τα όμβρια σε περίπτωση ισχυρής νεροποντής. Έργο το οποίο συνδέεται με το δίκτυο όμβριων που είναι οι υπόγειοι αγωγοί που μεταφέρουν τα όμβρια. Αυτή η διαδικασία κάνει δυνατή την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της οικοδομής στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών
Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών  Κέρκυρας.…