Ο φωτισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι κάθε υποδομής. Με μεγάλη γνώση στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, μπορούμε να αναλάβουμε τον φωτισμό της επιχείρησης σας, της αυλής σας, του parking της εταιρείας σας, κ.τ.λ. Επίσης, μπορούμε να αναλάβουμε και τον ηλεκτροφωτισμό δημοσίων έργων, όπως  οδικών δικτύων, πεζοδρομίων, δημοσίων χώρων, κ.τ.λ.. Στα έργα που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε δείγματα εργασίας με εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.

Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών
Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών  Κέρκυρας.…