Ανοξείδωτη κουζίνα καφετέριας, παγκάκια

Ανοξείδωτη κουζίνα καφετέριας, παγκάκια. Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας  αναδιοργάνωσε εκ νέου τον χώρο του Sessions Cafe  σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Έγινε σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση inox ερμαριών, νεροχύτη, πάγκου εργασίας, καθώς και ραφιών με σίτες αποστράγγισης.  Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν απολύτως λειτουργικό σταθμό εργασίας που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλης πελατείας, μέσα σε ένα μικρό χώρο.

Επίσης έγινε σχεδιασμός και η κατασκευή στα παγκάκια της εξωτερικής τραπεζαρίας του cafe.