Εσωτερική τζαμαρία

Εσωτερική τζαμαρία μεγάλου ύψους, σε παραδοσιακό σχέδιο, για το εργαστήριο αγγειοπλαστικής Myrto Zirini Ceramics