Κατασκευή και επισκευή λεβητών βιομάζας

Κατασκευή λεβήτων βιομάζας, (καύση πέλλετ, ξύλων, πυρηνόξυλου, κ.α.), με την επιλογή προσθήκης inverter, που εξασφαλίζει οικονομία ρεύματος και ευκολία ρύθμισης καύσης.

Λέβητας βιομάζας