Καταστροφέας – στελεχοκόπτης

Καταστροφέας – στελεχοκόπτης. Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας έχει την δυνατότητα κατασκευής καταστροφέων – στελεχκοπτών.