Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο

Προκατασκευασμένο μεταλλικό υπόστεγο, με μεγάλο εσωτερικό ύψος, κατάλληλο για αποθηκευτική ή αγροτική χρήση, υπόστεγο συνεργείου αυτοκινήτων, υπόστεγο φύλαξης μηχανημάτων, κ.α.

Υλικά κατασκευής

Για την κατασκευή αυτή χρησιμοποιήθηκε χάλυβας κατασκευών και για την επικάλυψη, λαμαρίνα γαλβανιζέ. Στον ίδιο σκελετό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.