Σκίαστρο αυτοκινήτου

Σκίαστρο αυτοκινήτου. Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών σε χώρους στάθμευσης επιχειρήσεων, αλλά και για ιδιωτική χρήση. Μία ιδανική λύση κι οικονομική λύση, που προσφέρει αποτελεσματική προστασία του αυτοκινήτου σας από τις καιρικές συνθήκες.