Τοποθέτηση βάσεων

Τοποθέτηση βάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείου στην Κέρκυρα από την Μεταλλοδομική Κέρκυρας. Τοποθέτηση και επεξεργασία HEB, IPE σε ταράτσα ξενοδοχείου.

Βάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού ξενοδοχείου