Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Διάφορες κατασκευές. Κατασκευή παμφάγων λεβητών βιομάζας  (πέλλετ, ξύλα, πυρηνόξυλο, κ.α.), αγροτικές, όπως καταστροφείς – στελεχοκόπτες, τρέιλερ, καρότσες, κλούβες φύλαξης ζωοτροφών, κ.α., γαλβανιζέ κάλυμμα φρεατίου πισίνας, ανεμόσκαλες,  κατασκευή μεταλλικών επίπλων, εξέδρες deck, μεταλλικές δεξαμενές εμποτισμού ξυλείας ή άλλων χρήσεων, κ.α.

 

Καταστροφέας - στελεχοκόπτης

Κατασκευή κι επισκευή καταστροφέων – στελεχοκοπτών.

Κλούβες φύλαξης ζωοτροφών

Γαλβανιζέ κάλυμμα φρεατίου πισίνας

Λέβητας βιομάζας

Κατασκευή λεβήτων βιομάζας, (καύση πέλλετ, ξύλων, πυρηνόξυλου, κ.α.)

Μεταλλική δεξαμενή εμποτισμού ξυλείας

Μεταλλική δεξαμενή εμποτισμού ξυλείας

Κατασκευή μεταλλικών επίπλων

Κράτα το

Κράτα το