Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Περιφράξεις

Περιφράξεις για οριοθέτηση υπαίθριων χώρων, ιδιοκτησιών, αγροτεμαχίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.. Οι περιφράξεις μπορούν να γίνουν σε διάφορα ύψη, από 1 έως 4 μέτρα, με δυνατότητα τοποθέτησης μίας ή δύο σειρών αγκαθωτού σύρματος και διαφορετικού τύπου πλέγματος, καθώς και από ξύλο.