Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

ΥπεργολαβίεςΜαρίνα Γουβιών δημοσίων και ιδιωτικών και  έργων

Οι υπεργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων αποτελούν ένα βασικό κομμάτι εργασιών της Μεταλλοδομικής Κέρκυρας. Με έργα σε Αθήνα, Πελοπόννησο, Κέρκυρα κ.α.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας ξεπερνάει τα δέκα χρόνια

Έχοντας αποπερατώσει έργα όπως ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δρόμων, περιφράξεις, πέργκολες, αγωγοί ομβρίων, ύδρευση, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.α. σε δήμους όπως Ελληνικού, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Γλυκών νερών καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως η Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα, μας δίνει την δυνατότητα να αποπερατώνουμε κάθε έργο με ταχύτητα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το