Αρχική > Υπηρεσίες> Υπεργολαβίες

Υπεργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Οι υπεργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων αποτελούν βασικό κομμάτι εργασιών της Μεταλλοδομικής Κέρκυρας. Με έργα σε Αθήνα, Πελοπόννησο και Κέρκυρα, διαθέτουμε εμπειρία και τεχνογνωσία.

Η τεχνογνωσία και εμπειρία που ξεκινάει από το 2002

Η αποπεράτωση έργων όπως ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δρόμων, περιφράξεις, πέργκολες, αγωγούς ομβρίων, εγκαταστάσεις ύδρευσης, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.α. σε δήμους της Αθήνας, όπως ο Δήμος Ελληνικού, ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ο Δήμος Γλυκών νερών, καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπως η Μαρίνα Γουβιών στην Κέρκυρα, αποτελούν αδιαμφισβήτητο αποδεικτικό της ικανότητας μας να αποπερατώνουμε κάθε έργο με ταχύτητα, οργάνωση, συνέπεια και επαγγελματισμό.