Αρχική > Θέσεις Εργασίας

Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας, ζητά προσωπικό για την στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας.

Οι θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες είναι οι ακόλουθες:

  1. Τεχνίτης σιδεράς – συγκολλητής (μέχρι 40 ετών)
  2. Βοηθός τεχνίτη σιδερά – συγκολλητή (μέχρι 40 ετών)
  3. Οδηγός φορτηγού με άδεια χειριστή γερανού (μέχρι 50 ετών)
  4. Βαφέας με γνώση πιστολιού βαφής (μέχρι 40 ετών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ή καλώντας στο 69364 66575.

Να σημειωθεί πως τα στοιχεία σας θα διαγραφούν αυτόματα από την βάση δεδομένων μας μετά από 90 ημέρες. Επίσης τα στοιχεία σας θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των θέσεων εργασίας της εταιρείας, και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.